Elektroniske system

Her skal samtlege av kommunen sine aktive arkivsystem registrerast. Dette gjeld både sakshandsamingssystem og reine fagsystem.

Les kva Riksarkivaren skriv: Meir om fagsystem

Laster...